Demirbaş ve Envanter Takip Sistemi

DEMİRBAŞ VE ENVANTER TAKİP YAZILIMI

10/12/2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanununun 44 üncü maddesine dayanılarakMobit Envanter yönetim sistemi hazırlanmıştır.

Yazılımın amacı kaynağına ve edinme yöntemine bakılmaksızın kamu veya özel kurumlara ait taşınır malların kaydı, muhafazası ve kullanımı ile yönetim hesabının verilmesidir.

Depo sayımını ve stok kontrolünü yapmak. Harcama biriminin malzeme ihtiyaç planlamasının yapılmasına yardımcı olmak amaçlanmıştır.

  • Firma Organizasyonu
  • Güvenlik / Yetkilendirme
  • Tip Tanımlamaları
  • Personel Tanımları
  • Hareket Kodları
  • Marka – Model
  • Ürün gruplama/soyağacı
  • Demirbaş giriş işlemleri
  • Demirbaş Çıkış işlemleri
  • Hazır Raporlar ve kullanıcı tasarımlı raporlar ile istediğiniz bilgileri rapor haline getirebilme.

Ve daha birçok modülle Demirbaş ve envanter takiplerinizi kolaylaştıracak olan bir yazılımdır.