Digital Fabrikalar ve IOT Çözümleri

DIGITAL FABRİKALAR IOT ÇÖZÜMLERİ (RF-ID, Sensör Teknolojileri)

Geleceğin üretim vizyonu ile birlikte birbirleriyle bağlantılı üretim makineleri ve insan etkileşimiyle yeni bir üretim çevresi oluşacak ve üreticiler, araştırmacılar ve hükümetler geleceğin dijital fabrikalarını inşa etmek için birlikte çalışacaklar. Üreticiler, sürekli gelişecek ve değişecek olan bu ortamda ayakta kalabilmek için geleceğe bakmak ve Almanya’da Endüstri 4.0 adını alarak dünyanın hızla benimsediği 4. Sanayi Devrimi’ne uyum sağlamak için birçok çalışmaya imza atacaklar. Bu kapsamda geliştirilecek olan projelerde kullanılacak bileşenlerin başında sensörler ve RFID teknolojisi gelmektedir. Mobit olarak bu projelerde proje üreten, proje içerisinde kullanılan bileşenleri ithal eden veya üreten bir firma olma yolun emin adımlarla ilerlemekteyiz.  Bu teknolojileri kullanarak yeni projeler üretmek amacı  ile ekibimizi ve ürün protföyümüzü  geliştirmekteyiz.