Etiketli Depo ve Stok Sayımı

 

MOBİT STOK SAYIM VE YÖNETİM HİZMETLERİ

STOK VE ENVANTER YÖNETİMİ

Mobit stok kontrol ve yönetimi konusunda yenilikçi ve kuruluşların ihtiyaçlarına özel olarak tasarlanabilen entegre çözümler sunar. Mevcut stok yönetim anlayışına teknolojik destek sağlayıp ERP yazılımlarına entegre çalışabildiği gibi. Donanım ve yazılım konusunda tüm ihtiyaçlara cevap verebilen paket sistemler konusunda da çözüm ortağınız olabilir.

STOK YÖNETİM SİSTEMİNİN ÖNEMİ

İşletmelerde stok yönetiminin büyük önem taşımasının sebebi; maliyetleri en aza indirerek kârın maksimize edilmesini amaçlamasıdır. Yani stok yönetimi, stoklara ayrılacak en uygun yatırım kararlarının alınması amacını desteklemektedir. . Her işletme üretim sistemine, finansal durumuna, stokları için uyguladığı politikasına ve diğer farklı faktörlerine göre uygun stok kontrol yöntemleri ve teknikleri kullanmaktadır. Bu kontrol yöntemleri basit ve karmaşık yapıda geniş yelpazeye sahiptir. İşletmelerin stoklarının kontrolünde hangi yöntemi kullanacağı; işletmenin kapsamı, stoklara ilişkin maliyetler, stok politikası, talep durumu, insan kaynakları ve bilgi akış sisteminin durumu gibi faktörlere göre belirlenmektedir.

Varlık kalemleri içeriğine dahil stok kalemlerinin önemli rakamlara ulaşması ve işletmenin faaliyet sonuçları üzerinde de etkisinin bulunması, bu konunun denetimini riskli ve önemli kılmıştır. İşletmelerin, kendi kapsamında kurdukları denetim birimiyle veya işletme dışından görevlendirilmiş yetkilendirilmiş özel kuruluşlar tarafından stoklarını korumak ve sürekli kontrolünü sağlaması gerekmektedir. Böylelikle, işletme finansal tablolarında yer alan stoklar hesap grubuna dahil kalemlerin denetimi, işletmeye giriş ve çıkışları aralığındaki sürede etkin bir iç kontrol sistemiyle sürdürülmekte, TMS ve uluslararası standartlara uygun olarak muhasebeleştirilmesi gerekmektedir.

 

 

 

Günümüzde taşıt ve saha ekipmanlarının takibi için kullanılan paket yazılımlar oldukça yaygınlaşmıştır. Paket yazılımların doğası gereği esneklikten yoksun olması kuruluşları kendi taleplerine en yakın veriyi sağlamayı vadeden yazılım ve donanımları tercih etmek durumunda kalmaktadır. Aslında bu durum kuruluşunuzun elde edebileceği faydayı doğru tespit edebilmesi ile ilgilidir. Kuruluşunuzun faaliyetlerinin doğru analiz edilmesi aynı zamanda ihtiyaçlarınızın ve elde edebileceğiniz faydanın da doğru tespit edilebilmesini sağlar. Bu kapsamda kuruluşunuza özel analiz çalışmaları yürüterek paket yazılımlardan farklı olarak sadece size özel ve istenildiğinde Kurumsal Kaynak Yönetim sistemlerine entegre edilebilir çözümler üretmek hiçte yabancı olmadığımız bir konu. İsteklerinize uygun olan teknolojileri tercih ederek personel, araç, fonksiyon, ürün grubu gibi farklı alanlarda veri elde etmenizi sağlamak mümkün. Elde edilen verileri standart raporlar dışında kullanıcı tasarımlı olarak özel raporlar olarak size sunabilecek yazılımlarla yanızında yerimizi almaya hazırız.

 

Dünya hızla gelişiyor ve verimlilik her geçen gün önem kazanmaya devam ediyor. İnsani hatalardan kaynaklı kayıplar en aza indirgenerek kurumların işleyişleri her geçen gün daha iyi hale getirilmeye çalışılıyor. Bu çalışmaların en önemli unsuru ise yazılımlar. Geleneksel yöntemler ile elde edilmeye çalışılan verilerin derlenmesi ve teknolojik olarak her gün kendisini daha ileriye taşıyan donanımların verimli olabilmesi adına yazılımların becerileri ve geliştirilebilirlikleri çok daha kritik hale gelmeye başladı. İhtiyaçlar çoğaldıkça geliştirilen ve kullanılan yazılımların sayısı da her geçen gün artmakta. Bu aşamada entegrasyonun önemi bir kez daha anlaşılıyor. Mobit paket yazılımlardan farklı olarak kurumunuzun ihtiyaçlarına özel yazılımlar geliştirebilir ve bu yazılımlar mümkün olan hallerde mevcut yazılımlarınıza entegre edilebilir. Bu durum zamanla ihtiyaçlarınıza cevap vermekte zorlanan mevcut yazılımlarınızdan sağladığınız faydanın da artmasına katkı sağlayarak maliyetlerinizi ciddi oranda azaltmanıza yardımcı olabilir.

 

Gerek paket yazılımlarımız gerek entegre edilebilir özel yazılımlar gerekse de komple bir hizmet/yazılım anlaşmasında odak noktamız her zaman ihtiyaçlarınıza cevap verebilmek. İşte sırf bu sebeple farklı konularda uzmanlaşmış bir yazılım ekibi ve bu yazılımlardan en yüksek verimi elde edebilmenize olanak tanıyacak kendi markalarımızın da dahil olduğu birçok farklı marka donanım ile kuruluşlara destek vermeye devam ediyoruz.

 

 

Donanım Desteği

Ulusal zincir marketler, dağıtım şirketleri, kargo ve lojistik şirketleri, savunma sanayii kuruluşları ve kamu kurumları gibi geniş sektörel tecrübesiyle stok yönetim teknolojisi konusunda ihtiyaçlarına tam ve eksiksiz cevap verebiliriz.

 

 

 

Bilgi Talep Formu