OSB Abone Yönetim Sistemi

ORGANİZE SANAYİ BÖLGELERİ ABONE YÖNETİM SİSTEMİ

Organize Sanayi BölgelerindekiSu, Elektrik, Doğalgaz abonelerine yönelik sayaç okuma ve fatura bırakma işleminin el terminalleri yardımıyla yapılmasıdır.

Sayaç okuma ve fatura/bilgi fişibırakma işlemi sahadaki personel tarafından el terminalleri yardımıyla yapılmakta ve işlem sonucu anında Merkez sisteme iletilebilmektedir.

Online sayaç uygulama kapsamında el terminali, GSM hattı kullanarak verileri merkeze iletir.

  • Okuma Personeli Tanımlama
  • Endekse göre Otomatik hesaplama
  • Fatura basma ve bildirim
  • Tahsilat alma
  • Borç sorgulama
  • El terminali ile online çalışabilme
  • Borç bildirim yazdırma
  • Raporlama