Site Abone Yönetim sistemi (Su, Elektrik, Doğalgaz)

SİTE ABONE YONETİM SİSTEMİ

Günümüzde küçük bir kasaba büyüklüklerine kadar ulaşantoplu konutlar ve sitelerde Su, Elektrik, Doğalgaz abonelerine yönelik sayaç okuma ve fatura bırakma işleminin el terminalleri yardımıyla yapılmasıdır.

Sayaç okuma ve fatura/bilgi fişibırakma işlemi sahadaki personel tarafından el terminalleri yardımıyla yapılmakta ve işlem sonucu anında Merkez sisteme iletilebilmektedir.

Online sayaç uygulama kapsamında el terminali, GSM hattı kullanarak verileri merkeze iletir.

Sayaç veya Endeks üreten sistemler için aylık bazda ulusal standartlara uygun;

  • Faturalandırma
  • Otomatik fatura yazdırma 
  • Abone yönetimi,
  • Cari yönetim,
  • Tahsilat,
  • Borç bilgilendirme  işlemleri yapılabilmektedir.