Bilgi Güvenliği Politikası

 

ŞİRKETİMİZ, bünyesinde bulunan bilgi güvenliği yönetim sistemimizin sürekli gelişimini sağlamak için bilgi varlıklarını tanımlamayı ve bu varlıkların;

İş etkisini, varlığı yerine koyma maliyeti, bilginin gizliliği, kurumsal imaja olan etkisi, yasal ve hukuki yükümlülükler bakımından yaratacağı zararı ve iş sürekliliği gibi konuları ele alarak,

Tehdit olasılığını ve bilginin bütünlüğüne ilişkin tehlikeleri de dikkate alarak,

  • Bilginin gizliliği, bütünlüğü ve erişilebilirliğine ilişkin riskleri ve fırsatları belirlemeyi ve değerlendirmeyi,
  • Kabul edilebilir risk seviyesinin üzerinde bulunan tüm varlıklar için gerekli kontrolleri uygulamayı,
  • Bilgi güvenliği süreçlerimizin performansını ölçmeyi,
  • Bu verilerden BGYS kapsamında amaç ve hedefler üretmeyi,
  • Olası zafiyet ve tehditleri alt yapı, çalışma ortamı, donanım, yazılım ve eğitim yatırımlarıyla en aza indirgemeyi,
  • İşimizin, müşterilerle yapılan sözleşmelerin ve yasal şartların gerektirdiği güvenlik önlemlerini

Sağlamak için gerekli çalışmaları gerçekleştirmektedir.

                                                                                 GENEL MÜDÜR