Entegre Yönetim Sistemi Politikası

MOBİT BİLİŞİM A.Ş olarak vizyon, misyon, ilke değerlerimiz doğrultusunda oluşturduğumuz Entegre Yönetim Sistemi ile yasal gerekler doğrultusunda hareket etmeyi, paydaşlarımızın güvenini kazanmayı ve sürdürülebilir kalkınmaya katkıda bulunmayı amaçlıyoruz.

Bu amaç doğrultusunda;

 • Ülke ekonomisine katkı sağlayacak istihdam fırsatları yaratmayı,
 • Sosyal sorumluluk bilinci ile hareket ederek şirket faaliyetleriyle topluma örnek oluşturmayı,
 • Faaliyetlerimizde iş sağlığı ve güvenliğini sağlamaya ve iş kazalarını önlemeye yönelik sistemler geliştirmeyi,
 • Acil durumlara müdahale edebilecek şekilde yapılanmayı,
 • Doğal çevremizi korumaya odaklanarak insana ve çevreye saygılı olmayı,
 • Bilginin güvenliğini sağlamayı ve bu kapsamdaki önlemleri almayı,
 • Müşteri odaklı olup beklentilerini karşılamada sürekliliği sağlamayı ve müşteri şikayetlerini etkin olarak ele almayı,
 • Uygulamalarımızda paydaşlarımıza karşı şeffaf olmayı,
 • Yenilikçi hizmet ve teknolojiler ile müşteri ve çalışan memnuniyeti odağında hizmetler sunmayı,
 • Süreçlerimizi uluslararası yönetim sistemi standartlarına uygun olarak oluşturmayı ve süreç işleyişlerini yenilikçi hizmet ve teknolojiler ile desteklemeyi,
 • Verimlilik ve sürekli iyileştirme anlayışı çerçevesinde, ölçülebilir ve gerçekçi süreçler tasarlayarak,
 • Uygulamaları düzenli olarak doğru yöntemlerle ölçmeyi ve analiz etmeyi,
 • Şirket hedeflerine ulaşmayı etkileyebilecek risk unsurlarının ve fırsatların kurumsal risk yönetimi yaklaşımı kapsamında etki ve olasılığa göre tanımlamayı, değerlendirmeyi, izlemeyi ve gerektiğinde aksiyonlar almayı, ve                                                    

MOBİT BİLİŞİM A.Ş olarak, çalışanlarımızdaki farkındalığı arttırarak TS EN ISO 9001, TS EN ISO 14001, ISO 45001, TS EN ISO 27001 standartları gereklerini tüm çalışanlarımızın katılımı ile uygulamayı ve sürekli geliştirmeyi entegre sistem politikamız olarak uygulamaya koyuyoruz.

 

                                                                                                                     GENEL MÜDÜR